0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Jan Zandecki
۱
۳
Patryk Zatowka
Finished
۱۵:۳۰
Michal Murawski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۴۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۵۰
Artur Grela
۳
۰
Piotr Cyrnek
Finished
۱۵:۱۰
Jan Zandecki
۳
۱
Szymon Kolasa
Finished
۱۹:۴۰
Makajew Maciej
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۷:۴۰
Michal Murawski
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۸:۴۰
Patryk Zatowka
۳
۲
Artur Grela
Finished
۰۸:۵۰
Jan Zandecki
۳
۱
Artur Grela
Finished
۱۳:۴۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۵:۰۰
Damian Korczak
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۱۵:۲۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۵:۴۰
Filip Mlynarski
۲
۳
Michal Murawski
Finished
۱۶:۱۰
Damian Korczak
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۶:۵۰
Sebastian Baran
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۵۰
Michal Minda
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۱:۳۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۸:۲۰
Piotr Cyrnek
۰
۳
Artur Grela
Finished
۱۱:۰۰
Adrian Wiecek
۱
۳
Artur Grela
Finished
۱۵:۵۰
Dawid Kotwica
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۱:۱۰
Piotr Strus
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۱:۲۰
Szymon Radlo
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۲:۵۰
Sebastian Baran
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۵:۰۰
Szymon Radlo
۳
۱
Makajew Maciej
Finished
۰۵:۲۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۰۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۰۹:۲۰
Lukasz Jarocki
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۲۰
Michal Murawski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۵۰
Damian Korczak
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۴:۲۰
Damian Korczak
۲
۳
Michal Murawski
Finished
۱۹:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۱:۴۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۱۰
Szymon Radlo
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۳:۵۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۶:۳۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۷:۲۰
Seroka Szymon
-
-
Grzegorz Poliniewicz
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Michal Minda
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۰۰
Piotr Strus
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۰:۴۰
Makajew Maciej
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Szymon Radlo
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۶:۵۰
Jan Zandecki
۲
۳
Adrian Wiecek
Finished
۰۹:۳۰
Michal Murawski
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۱۰:۳۰
Patryk Zatowka
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۱:۳۰
Patryk Zatowka
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۲:۳۰
Bartosz Czerwinski
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۱۳:۳۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۴:۴۰
Jan Zandecki
۳
۰
Piotr Cyrnek
Finished
۱۶:۴۰
Artur Grela
۳
۲
Szymon Kolasa
Finished
۱۷:۰۰
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۷:۱۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۱۷:۴۰
Patryk Zatowka
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۷:۵۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Patryk Zatowka
Finished
۱۸:۳۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۲۰:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۲:۰۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۲۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۴:۲۰
Makajew Maciej
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۴۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۴۰
Szymon Radlo
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۰۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۰۹:۴۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Artur Grela
Finished
۱۰:۲۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۰۰
Piotr Cyrnek
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۲:۱۰
Patryk Zatowka
۲
۳
Szymon Kolasa
Finished
۱۶:۲۰
Michal Murawski
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۱۸:۲۰
Piotr Cyrnek
۳
۱
Szymon Kolasa
Finished
۱۸:۵۰
Artur Grela
۳
۱
Patryk Zatowka
Finished
۱۹:۲۰
Krzysztof Kapik
-
-
Makajew Maciej
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۰:۳۰
Makajew Maciej
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۱:۰۰
Sebastian Baran
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۱:۵۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Michal Minda
Finished
۰۲:۱۰
Seroka Szymon
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۳۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۳:۴۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Makajew Maciej
Finished
۰۶:۱۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Patryk Zatowka
۲
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۰۹:۵۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۱۰:۱۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۱:۲۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۳:۱۰
Piotr Cyrnek
۰
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۳:۲۰
Damian Korczak
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۸:۰۰
Artur Grela
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۸:۱۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۸:۴۰
Filip Mlynarski
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۹:۱۰
Damian Swierczek
-
-
Jakub Glanowski
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Czech Republic
Pro League
Josef Grill
۳
۲
Milan Regner
Finished
۱۵:۳۰
Milan Smrcek
۳
۲
Jiri Zuzanek
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Tomas Dousa
Finished
۰۵:۳۰
Josef Palecek
۲
۳
Milan Smesny
Finished
۱۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Tomas Holik
Finished
۱۷:۳۰
Martin Guk
۳
۲
Koubek Vojtech
Finished
۲۰:۰۰
Cesta Havrda
۲
۳
Josef Palecek
Finished
۱۶:۰۰
Tomas Dousa
۱
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۴:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۲
Milan Smrcek
Finished
۱۰:۰۰
Milan Klement
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۱:۰۰
Marek Placek
۱
۳
Milan Regner
Finished
۱۴:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۳:۳۰
Lubor Sulava
۳
۲
Jaromir Cernik
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Zuzanek
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۰۰:۰۰
Richard Krejci
۳
۱
Tomas Dousa
Finished
۰۱:۳۰
Lubor Sulava
۱
۳
Petr Picek
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Lubor Sulava
Finished
۰۴:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Jan Steffan
Finished
۰۴:۳۰
Plachy Jiri
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۰۶:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۲
Tomas Andrle
Finished
۰۹:۳۰
Tomas Holik
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Andrle
۱
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۱۰:۳۰
Tadeas Zika
۳
۱
Zbynek Pagac
Finished
۱۳:۳۰
Cesta Havrda
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Postelt
۳
۲
Martin Guk
Finished
۱۷:۳۰
Martin Guk
۲
۳
Martin Sulc
Finished
۱۸:۳۰
Tomas Holik
۳
۱
Tomas Zahradnik
Finished
۲۰:۰۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۳۰
Radim Pavelka
۳
۱
Milan Urban
Finished
۰۱:۰۰
Frantisek Briza
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Dousa
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Jaroslav Strnad
۳
۲
Jaromir Cernik
Finished
۰۲:۳۰
Jan Steffan
۰
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۳:۰۰
Plachy Jiri
۲
۳
Vladimir Cermak
Finished
۰۳:۳۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Denis Hofman
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Andrle
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Holik
۲
۳
Milan Klement
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Tecl
۳
۲
Miroslav Dvorak
Finished
۱۳:۳۰
Milan Smesny
۰
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۳:۳۰
Milan Regner
۲
۳
Jaroslav Novotny
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۲
۳
Josef Palecek
Finished
۱۴:۰۰
Adolf Sejstl
۲
۳
Tomas Tecl
Finished
۱۵:۰۰
Jaroslav Novotny
۳
۱
Josef Grill
Finished
۱۵:۰۰
Marek Placek
۰
۳
Jaroslav Novotny
Finished
۱۶:۰۰
Tomas Holik
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۱۸:۳۰
Koubek Vojtech
۳
۱
Tomas Postelt
Finished
۱۹:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۱۹:۳۰
Tomas Postelt
۳
۱
Martin Sulc
Finished
۱۹:۳۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Richard Krejci
Finished
۰۴:۳۰
Frantisek Briza
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۰۰
Petr Picek
۳
۰
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۵:۳۰
Richard Krejci
۳
۲
Frantisek Briza
Finished
۰۷:۰۰
Petr Picek
۲
۳
Jaroslav Strnad
Finished
۰۷:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۱
Tomas Holik
Finished
۰۹:۳۰
Denis Hofman
۳
۱
Milan Klement
Finished
۱۰:۰۰
Ales Berbr
۳
۰
Michal Macurak
Finished
۱۰:۰۰
Zdenek Zikmunda
۳
۰
Miroslav Nechas
Finished
۱۰:۰۰
Radim Urbaniec
۲
۳
Ales Berbr
Finished
۱۰:۳۰
Michal Macurak
۳
۰
Oldrich Vrtal
Finished
۱۱:۰۰
Miroslav Nechas
۱
۳
Miroslav Nejedly
Finished
۱۱:۰۰
Oldrich Vrtal
۲
۳
Ales Berbr
Finished
۱۱:۳۰
Denis Hofman
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۱۳:۰۰
Josef Grill
۰
۳
Marek Placek
Finished
۱۳:۳۰
Josef Koutnik
۳
۱
Adolf Sejstl
Finished
۱۴:۰۰
Zbynek Pagac
۳
۱
Sebastian Kasnik
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Lysek
۲
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۵:۰۰
Milan Smesny
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۵:۳۰
Tomas Tecl
۰
۳
Josef Koutnik
Finished
۱۵:۳۰
Tadeas Zika
۳
۰
Sebastian Kasnik
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Dvorak
۱
۳
Adolf Sejstl
Finished
۱۶:۰۰
Zbynek Pagac
۱
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۶:۰۰
Marek Placek
۳
۲
Josef Grill
Finished
۱۶:۳۰
Cesta Havrda
۳
۱
Josef Palecek
Finished
۱۷:۰۰
Jaroslav Novotny
۲
۳
Milan Regner
Finished
۱۷:۰۰
Karel Pesek
۰
۳
Karel Hons
Finished
۱۷:۳۰
Jaroslav Wasserbauer
۰
۳
Jan Zitnik
Finished
۱۸:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۱
Tomas Zahradnik
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Zahradnik
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۹:۰۰
Ales Rusnak
۳
۱
Jan Dzida
Finished
۲۰:۰۰
Radek Benes
۳
۱
Radovan Polasek
Finished
۰۰:۰۰
Richard Vavricka
۱
۳
Ondrej Pros
Finished
۰۰:۰۰
Ladislav Svanda
۳
۲
Richard Vavricka
Finished
۰۰:۲۷
Jiri Rezab
۳
۰
Radovan Polasek
Finished
۰۰:۲۹
Jiri Louda
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۰:۳۸
Radek Benes
۲
۳
Ondrej Paril
Finished
۰۱:۰۰
Jan Vidourek
۳
۰
Ondrej Pros
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Prosa
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۱:۰۰
Jan Steffan
۲
۳
Jaroslav Strnad
Finished
۰۱:۳۰
Richard Krejci
۳
۲
Frantisek Briza
Finished
۰۳:۰۰
Jaromir Cernik
۳
۲
Jan Steffan
Finished
۰۶:۰۰
Plachy Jiri
۰
۳
Richard Krejci
Finished
۰۶:۰۰
Jaromir Cernik
۱
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۶:۳۰
Oldrich Vrtal
۲
۳
Radim Urbaniec
Finished
۰۹:۳۰
Miroslav Nejedly
۱
۳
Ales Krejci
Finished
۰۹:۳۰
Ales Krejci
۰
۳
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Nejedly
۲
۳
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۱:۳۰
Radim Urbaniec
۰
۳
Michal Macurak
Finished
۱۲:۰۰
Ales Krejci
۰
۳
Miroslav Nechas
Finished
۱۲:۰۰
Radim Urbaniec
۱
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۲:۲۶
Milan Klement
۲
۳
Tomas Holik
Finished
۱۲:۳۰
Zdenek Zikmunda
۳
۰
Miroslav Nejedly
Finished
۱۳:۰۰
Ales Berbr
۳
۰
Michal Macurak
Finished
۱۳:۰۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۱۳:۰۰
Sebastian Kasnik
۲
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۴:۰۰
Miroslav Dvorak
۲
۳
Josef Koutnik
Finished
۱۴:۳۰
Milan Smesny
۱
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۶:۳۰
Zbynek Pagac
۳
۱
Sebastian Kasnik
Finished
۱۶:۳۴
Adolf Sejstl
۱
۳
Miroslav Dvorak
Finished
۱۶:۳۴
Tadeas Zika
۳
۲
Tomas Lysek
Finished
۱۷:۰۰
Josef Koutnik
۳
۰
Tomas Tecl
Finished
۱۷:۰۰
Rostislav Niezgoda
۳
۲
Ales Rusnak
Finished
۱۷:۳۰
Martin Sulc
۲
۳
Koubek Vojtech
Finished
۱۸:۰۰
Filip Sikora
۳
۰
Jan Dzida
Finished
۱۸:۰۰
Ales Rusnak
۳
۲
Filip Sikora
inprogress
۱۸:۳۰
Karel Hons
۱
۳
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۱۸:۳۰
Jan Zitnik
۳
۱
Karel Pesek
Finished
۱۹:۰۰
Jan Dzida
۰
۳
Rostislav Niezgoda
Finished
۱۹:۰۰
Rostislav Niezgoda
۳
۲
Filip Sikora
Finished
۱۹:۳۰
Karel Pesek
۳
۱
Jaroslav Wasserbauer
Finished
۱۹:۳۰
Karel Hons
۲
۳
Jan Zitnik
Finished
۲۰:۰۰
Filip Sikora
۱
۰
Jan Dzida
inprogress
۲۰:۲۷
Jan Zajicek
-
-
Vaclav Hruska Jr
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Kostal Marek
-
-
Daniel Tuma
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Russia
Liga Pro
Evgeniy Samokha
۱
۳
Orlov Oleg
Finished
۱۶:۱۵
Sergey Martyukhin
۳
۲
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۳:۰۰
Pavel Semeshin
۲
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۱۴:۳۰
Vladimir Nemashkalo
۰
۳
Evgeniy Samokha
Finished
۱۷:۴۵
Alexander Serebrennikov
۱
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Maksakov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۳۰
Sergey Muslikov
۳
۱
Savinsky Aleksandr
Finished
۰۹:۱۵
Dmitry Tunitsin
۲
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۴:۰۰
Roman Astreev
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۴۵
Evgeny Anisimov
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Yurevich Lisov
۳
۲
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۵:۰۰
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۱
Maksim Chechulin
Finished
۱۶:۳۰
Vladimir Eremin
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۱۵
Polyakov Petr
۲
۳
Sergey Maksakov
Finished
۰۳:۳۰
Vasily Shirshov
۱
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۰:۳۰
Dmitry Petrochenko
۲
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۰:۴۵
Andrey Yurevich Lisov
۱
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۱۳:۳۰
Vyacheslav Chernov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۰۲:۱۵
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۳:۴۵
Timur Molchanov
۳
۱
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۴:۰۰
Grigorii Zhukov
۲
۳
Ilya Novikov
Finished
۱۴:۱۵
Sergey Kulikov
۳
۲
Roman Chernyi
Finished
۱۴:۱۵
Sergei Amelchenko
۲
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۶:۴۵
Orlov Oleg
۳
۰
Sergei Amelchenko
Finished
۱۷:۱۵
Vladimir Kasatkin
۳
۰
Mikhail Gusev
Finished
۲۰:۰۰
Ivan Moshkov
۱
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۲۰:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۰:۰۰
Alexander Serebrennikov
۱
۳
Sergey Maksakov
Finished
۰۱:۰۰
Roman Zelenskii
۱
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۱:۳۰
Andrey Prokhorov
۳
۲
Roman Astreev
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Maksakov
۲
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۲:۰۰
Timur Molchanov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۳:۰۰
Vyacheslav Chernov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Moshnikov
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۸:۱۵
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۸:۴۵
Albert Bogomolov
۳
۲
Yuri Dvornichenko
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Semeshin
۱
۳
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۲:۳۰
Mikhail Gusev
۰
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۱۳:۳۰
Roman Alov
۳
۰
Vitaly Demchenko
Finished
۱۶:۱۵
Polyakov Petr
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۰:۲۹
Vladimir Eremin
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۴۵
Valery Kutin
۲
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Andrey Prokhorov
Finished
۰۳:۱۵
Valery Kutin
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۴:۱۵
Vladimir Marshalov
۳
۱
Vasily Shirshov
Finished
۰۸:۰۰
Evgeny Kalashnikov
۰
۳
Evgeny Glazun
Finished
۰۸:۳۰
Savinsky Aleksandr
۰
۳
Sergei Amelchenko
Finished
۰۸:۴۵
Vasily Shirshov
۰
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۹:۰۰
Dmitry Petrochenko
۳
۰
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۹:۱۵
Evgeny Glazun
۳
۱
Vladimir Marshalov
Finished
۰۹:۳۰
Sergei Amelchenko
۳
۲
Oleg Moshnikov
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Marshalov
۱
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Kulikov
۳
۰
Roman Saldakeev
Finished
۱۲:۱۵
Evgeniy Samokha
۲
۳
Sergei Amelchenko
Finished
۱۸:۱۵
Andrey Prokhorov
۲
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۱۵
Evgeny Anisimov
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۰:۱۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۰۰:۴۵
Lopatin Sergey
۳
۱
Stepan Kutepov
Finished
۰۱:۱۵
Stepan Kutepov
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۱۵
Lopatin Sergey
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۲:۴۵
Roman Astreev
۰
۳
Stepan Kutepov
Finished
۰۳:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۰
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۱۵
Stepan Kutepov
۳
۲
Andrey Prokhorov
Finished
۰۴:۴۵
Timur Molchanov
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۵:۳۰
Danila Andreev
۳
۲
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۸:۱۵
Andrei Andreev
۳
۲
Albert Bogomolov
Finished
۰۸:۳۰
Yuri Dvornichenko
۳
۰
Sergey Konstantinov
Finished
۰۹:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۲
۳
Danila Andreev
Finished
۰۹:۴۵
Sergey Konstantinov
۰
۳
Andrei Andreev
Finished
۱۰:۰۰
Danila Andreev
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۱۵
Oleg Moshnikov
۰
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۰:۱۵
Andrei Andreev
۰
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Muslikov
۳
۰
Sergei Amelchenko
Finished
۱۰:۴۵
Albert Bogomolov
۳
۰
Sergey Konstantinov
Finished
۱۱:۰۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۰
Victor Bogdenko
Finished
۱۲:۰۰
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Mikhail Gusev
Finished
۱۲:۳۰
Ilya Novikov
۰
۳
Yuriy Fedotov
Finished
۱۲:۴۵
Roman Chernyi
۳
۰
Ilia Izvolskii
Finished
۱۲:۴۵
Victor Bogdenko
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۳:۰۰
Roman Saldakeev
۳
۲
Roman Chernyi
Finished
۱۳:۱۵
Yuriy Fedotov
۳
۰
Grigorii Zhukov
Finished
۱۳:۴۵
Ilia Izvolskii
۳
۱
Sergey Kulikov
Finished
۱۳:۴۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۲
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۴:۰۰
Victor Bogdenko
۳
۱
Mikhail Gusev
Finished
۱۴:۳۰
Roman Saldakeev
۳
۰
Ilia Izvolskii
Finished
۱۴:۴۵
Alexander Alexeev
۳
۰
Pavel Semenov
Finished
۱۶:۰۰
Alexander Poprotsky Vladimirovich
-
-
Damir Bedretdinov
Cancelled
۱۶:۳۰
Aleksandr Rybalkin
۱
۳
Kozyrev Andrei
Finished
۱۶:۴۵
Pavel Semenov
۳
۲
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۷:۰۰
Vitaly Demchenko
۳
۲
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۷:۱۵
Maksim Chechulin
۱
۳
Alexander Alexeev
Finished
۱۷:۳۰
Damir Bedretdinov
۳
۰
Oleg Shutov
Finished
۱۷:۳۰
Kozyrev Andrei
۳
۱
Roman Alov
Finished
۱۷:۴۵
Alexander Alexeev
۳
۲
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۸:۰۰
Roman Alov
۳
۰
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۸:۱۵
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۲
۳
Oleg Shutov
Finished
۱۸:۳۰
Pavel Semenov
۱
۳
Maksim Chechulin
Finished
۱۸:۳۰
Orlov Oleg
۳
۰
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۸:۴۵
Vitaly Demchenko
۱
۳
Kozyrev Andrei
Finished
۱۸:۴۵
Mikhail Reznikov
۰
۳
Igor Mekhasyuk
Finished
۲۰:۱۵
Oleg Kharlakin
۰
۱
Alexander Ekzhanov
inprogress
۲۰:۳۰
Stanislav Bilyuga
-
-
Evgenii Kryuchkov
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Vladislav Shelipov
-
-
Ivan Afanasiyev
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Mikhail Gusev
-
-
Oleg Kharlakin
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Igor Mekhasyuk
-
-
Vladislav Shelipov
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Evgeny Kalashnikov
-
-
Stanislav Bilyuga
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Alexander Ekzhanov
-
-
Vladimir Kasatkin
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Germany
Challenger Series
Kirill Fadeev
۲
۳
Dauud Cheaib
Finished
۲۰:۰۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Dillon Chambers
Finished
۱۷:۲۰
Makoto Nogami
۱
۳
Jeromy Loffler
Finished
۱۶:۰۰
Kirill Fadeev
۳
۰
Makoto Nogami
Finished
۱۲:۴۰
Dennis Klein
۲
۳
Dillon Chambers
Finished
۱۳:۲۰
Dauud Cheaib
۱
۳
Marius Henninger
Finished
۱۲:۰۰
Dennis Klein
۳
۰
Bohdan Sinkevych
Finished
۱۱:۲۰
Marius Henninger
۰
۳
Jeromy Loffler
Finished
۱۴:۴۰
Kirill Fadeev
۰
۳
Dennis Klein
Finished
۱۵:۲۰
Marius Henninger
۳
۰
Bohdan Sinkevych
Finished
۱۶:۴۰
Marius Henninger
۱
۳
Dillon Chambers
Finished
۱۹:۲۰
Makoto Nogami
۳
۰
Dillon Chambers
Finished
۱۰:۴۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Bohdan Sinkevych
Finished
۱۴:۰۰
Makoto Nogami
۰
۳
Dennis Klein
Finished
۱۸:۰۰
Dennis Klein
-
-
Jeromy Loffler
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
Kirill Fadeev
۱
۳
Jeromy Loffler
Finished
۱۰:۰۰
Bohdan Sinkevych
۳
۰
Jeromy Loffler
Finished
۱۸:۴۰
Kirill Fadeev
-
-
Marius Henninger
Cancelled
۲۱:۲۰
World
TT-CUP
Piotr Odelski
۲
۳
Wojciech Marszal
Finished
۰۰:۰۰
Martin Lepka
۲
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۲۰
Pasek Dominik
۳
۱
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۲۵
Jakub Nowak
۲
۳
Krzysztof Stala
Finished
۰۰:۳۰
Andrei Knazik
۱
۳
Jiri Celler
Finished
۰۰:۵۰
Brozek Michal
۲
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۵۵
Martin Lepka
۳
۰
Zdenek Dusek
Finished
۰۱:۲۰
Jan Hendrych
۱
۳
Brozek Michal
Finished
۰۱:۲۵
Marek Kulisek
۱
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۱:۵۵
Krzysztof Gola
۲
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۲:۳۰
Maciej Lamer
۱
۳
Dariusz Scigany
Finished
۰۲:۵۰
Krzysztof Gola
۳
۰
Zoladek Dariusz
Finished
۰۳:۳۰
Maciej Lamer
۱
۳
Mecik Patryk
Finished
۰۳:۵۰
Zoladek Dariusz
۱
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۵:۰۰
Mecik Patryk
۱
۳
Dariusz Scigany
Finished
۰۵:۲۰
Krzysztof Gola
۳
۱
Zoladek Dariusz
Finished
۰۶:۳۰
Maciej Lamer
۳
۲
Mecik Patryk
Finished
۰۶:۵۰
Zoladek Dariusz
۳
۱
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۸:۰۰
Simon Matousch
۳
۰
Martin Novak
Finished
۰۹:۵۰
Gustav Lomsky
۰
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۱۰:۲۰
Filip Kopecky
۳
۰
Suvorov Maxim
Finished
۱۰:۲۵
Simon Matousch
۳
۰
Pavel Vilhelm
Finished
۱۰:۵۰
Robert Jamrich
۳
۱
Sochor Miroslav
Finished
۱۰:۵۵
Martin Novak
۳
۱
Gustav Lomsky
Finished
۱۱:۲۰
Filip Kopecky
۳
۰
Sochor Miroslav
Finished
۱۱:۲۵
Simon Matousch
۱
۳
Gustav Lomsky
Finished
۱۱:۵۰
Suvorov Maxim
۳
۲
Robert Jamrich
Finished
۱۱:۵۵
Pavel Vilhelm
۰
۳
Martin Novak
Finished
۱۲:۲۰
Filip Kopecky
۱
۳
Robert Jamrich
Finished
۱۲:۲۵
Dawid Stapor
۳
۰
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۳۰
Przesmycki Przemyslaw
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۲:۳۵
Pavel Vilhelm
۳
۰
Gustav Lomsky
Finished
۱۲:۵۰
Sochor Miroslav
۳
۱
Suvorov Maxim
Finished
۱۲:۵۵
Fomin Yurij
۳
۲
Schaniel Krzysztof
Finished
۱۳:۰۵
Simon Matousch
۰
۳
Martin Novak
Finished
۱۳:۲۰
Sochor Miroslav
۱
۳
Suvorov Maxim
Finished
۱۳:۲۵
Dawid Stapor
۱
۳
Emil Nowak
Finished
۱۳:۳۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Mariusz Adamus
Finished
۱۳:۳۵
Vaclav Jagos
۲
۳
Alexandr Poluk
Finished
۱۳:۵۰
Robert Jamrich
۱
۳
Filip Kopecky
Finished
۱۳:۵۵
Jakub Lamperski
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۱۴:۰۰
Marek Chybinski
۱
۳
Przesmycki Przemyslaw
Finished
۱۴:۰۵
Jiri Sulc
۳
۰
Petr Litomisky
Finished
۱۴:۲۵
Fomin Yurij
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۴:۳۵
Vaclav Jagos
۳
۲
Ondrej Sebek
Finished
۱۴:۵۰
Frantisek Dvorak
۳
۲
Vlastimil Kocvara
Finished
۱۴:۵۵
Adam Gdula
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۵:۰۰
Przesmycki Przemyslaw
۳
۲
Schaniel Krzysztof
Finished
۱۵:۰۵
Alexandr Poluk
۳
۲
Milos Kmunicek
Finished
۱۵:۲۰
Jiri Sulc
۱
۳
Vlastimil Kocvara
Finished
۱۵:۲۵
Emil Nowak
۰
۳
Jakub Lamperski
Finished
۱۵:۳۰
Marek Chybinski
۱
۳
Mariusz Adamus
Finished
۱۵:۳۵
Vaclav Jagos
۳
۱
Milos Kmunicek
Finished
۱۵:۵۰
Petr Litomisky
۲
۳
Frantisek Dvorak
Finished
۱۵:۵۵
Fomin Yurij
۲
۳
Przesmycki Przemyslaw
Finished
۱۶:۰۵
Ondrej Sebek
۰
۳
Alexandr Poluk
Finished
۱۶:۲۰
Jiri Sulc
۱
۳
Frantisek Dvorak
Finished
۱۶:۲۵
Adam Gdula
۱
۳
Emil Nowak
Finished
۱۶:۳۰
Marek Chybinski
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۶:۳۵
Milos Kmunicek
۳
۰
Ondrej Sebek
Finished
۱۶:۵۰
Vlastimil Kocvara
۲
۳
Petr Litomisky
Finished
۱۶:۵۵
Jakub Lamperski
۱
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۷:۰۰
Alexandr Poluk
۳
۱
Vaclav Jagos
Finished
۱۷:۲۰
Vlastimil Kocvara
۳
۱
Petr Litomisky
Finished
۱۷:۲۵
Kaczorek Marek
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۱۷:۳۰
Fomin Yurij
۳
۲
Marek Chybinski
Finished
۱۷:۳۵
Francisco Almagro
۲
۳
Aitor Rabal
Finished
۱۷:۴۰
Jan Knot
۳
۱
Zbynek Vyskocil
Finished
۱۷:۵۰
Frantisek Dvorak
۳
۲
Jiri Sulc
Finished
۱۷:۵۵
Jakub Nowak
۳
۱
Gola Blazej
Finished
۱۸:۰۰
Przesmycki Przemyslaw
۲
۳
Mariusz Adamus
Finished
۱۸:۰۵
Alberto Olmedo
۲
۳
Pedro Chavez
Finished
۱۸:۱۰
Jaroslav Zamyslicky
۳
۱
Zdenek Dusek
Finished
۱۸:۲۰
Ezr Vaclav
۳
۱
Cerveny Tomas
Finished
۱۸:۲۵
Damian Bucko
۳
۱
Piotr Odelski
Finished
۱۸:۳۰
Francisco Almagro
۱
۳
Pedro Chavez
Finished
۱۸:۴۰
Jan Knot
۳
۱
Zdenek Dusek
Finished
۱۸:۵۰
Volek Jiri
۲
۳
Vladimir Hnilica
Finished
۱۸:۵۵
Kaczorek Marek
۳
۰
Gola Blazej
Finished
۱۹:۰۰
Schaniel Krzysztof
۳
۲
Marek Chybinski
Finished
۱۹:۰۵
Aitor Rabal
۳
۱
Alberto Olmedo
Finished
۱۹:۱۰
Zbynek Vyskocil
۳
۱
Jaroslav Zamyslicky
Finished
۱۹:۲۰
Ezr Vaclav
۳
۰
Vladimir Hnilica
Finished
۱۹:۲۵
Piotr Odelski
۳
۲
Karol Guzy
Finished
۱۹:۳۰
Przesmycki Przemyslaw
۱
۳
Fomin Yurij
Finished
۱۹:۳۵
Francisco Almagro
۳
۱
Alberto Olmedo
Finished
۱۹:۴۰
Jan Knot
۱
۳
Jaroslav Zamyslicky
Finished
۱۹:۵۰
Cerveny Tomas
۱
۳
Volek Jiri
Finished
۱۹:۵۵
Jakub Nowak
۱
۳
Damian Bucko
Finished
۲۰:۰۰
Jakub Grzegorczyk
۳
۰
Mariusz Adamus
Finished
۲۰:۰۵
Pedro Chavez
۲
۳
Aitor Rabal
Finished
۲۰:۱۰
Zdenek Dusek
۲
۱
Zbynek Vyskocil
inprogress
۲۰:۲۰
Ezr Vaclav
۰
۱
Volek Jiri
inprogress
۲۰:۲۵
Kaczorek Marek
۱
۰
Piotr Odelski
inprogress
۲۰:۳۰
Vladimir Hnilica
-
-
Cerveny Tomas
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
Ukraine
WIN CUP
Oleksii Metla
۳
۱
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۰:۰۰
Sergey Skachenko
۲
۳
Andrew Grabski
Finished
۰۰:۱۵
Petr Pidleteychuk
۳
۲
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۰:۳۰
Andrew Grabski
۳
۰
Igor Sukovaty
Finished
۰۰:۴۵
Petr Pidleteychuk
۳
۲
Oleksii Metla
Finished
۰۱:۰۰
Sergey Skachenko
۳
۰
Rehush Andrii
Finished
۰۱:۱۵
Yevhenii Faflei
۱
۳
Oleksandr Storozhenko
Finished
۰۱:۳۰
Sergey Skachenko
۲
۳
Igor Sukovaty
Finished
۰۱:۴۵
Andrew Grabski
۲
۳
Rehush Andrii
Finished
۰۲:۱۵
Yevhenii Faflei
۱
۳
Alexey Rodin
Finished
۰۲:۳۰
Rehush Andrii
۰
۳
Igor Sukovaty
Finished
۰۲:۴۵
Andrew Grabski
۳
۰
Sergey Skachenko
Finished
۰۳:۱۵
Alexey Rodin
۰
۳
Oleksandr Storozhenko
Finished
۰۴:۰۰
Oleksandr Storozhenko
۲
۲
Yevhenii Faflei
Finished
۰۴:۳۰
Alexey Rodin
۳
۱
Yevhenii Faflei
Finished
۰۵:۳۰
Oleksandr Storozhenko
۱
۳
Alexey Rodin
Finished
۰۷:۰۰
Sergey Zavinskiy
۳
۰
Dmytro Shukin
Finished
۱۰:۳۰
Vitaliy Krokhmal
۳
۲
Sergey Zavinskiy
Finished
۱۱:۳۰
Vitaliy Krokhmal
۳
۲
Dmytro Shukin
Finished
۱۲:۳۰
Andrew Grabski
۲
۳
Gennadiy Yurchenko
Finished
۱۳:۳۰
Bogdan Doroshenko
۳
۰
Oleksandr Ivashkin
Finished
۱۴:۰۰
Andrew Grabski
۱
۳
Oleksandr Ivashkin
Finished
۱۴:۳۰
Bogdan Doroshenko
۳
۲
Gennadiy Yurchenko
Finished
۱۵:۰۰
Oleksii Metla
۳
۰
Volodymyr Samoiylov
Finished
۱۵:۱۵
Andrew Grabski
۰
۳
Bogdan Doroshenko
Finished
۱۵:۳۰
Volodymyr Samoiylov
۰
۳
Rehush Andrii
Finished
۱۵:۴۵
Oleksandr Ivashkin
۰
۳
Gennadiy Yurchenko
Finished
۱۶:۰۰
Oleksii Metla
۳
۰
Rehush Andrii
Finished
۱۶:۱۵
Gennadiy Yurchenko
۲
۳
Andrew Grabski
Finished
۱۶:۳۰
Oleksandr Ivashkin
۳
۰
Bogdan Doroshenko
Finished
۱۷:۰۰
Oleksandr Ivashkin
۳
۲
Andrew Grabski
Finished
۱۷:۳۰
Rehush Andrii
۲
۳
Volodymyr Samoiylov
Finished
۱۷:۴۵
Gennadiy Yurchenko
۰
۳
Bogdan Doroshenko
Finished
۱۸:۰۰
Volodymyr Samoiylov
۲
۳
Oleksii Metla
Finished
۱۸:۱۵
Bogdan Doroshenko
۳
۱
Andrew Grabski
Finished
۱۸:۳۰
Gennadiy Yurchenko
۳
۱
Oleksandr Ivashkin
Finished
۱۹:۰۰
Vladislav Kalugin
۰
۳
Artem Maksimenko
Finished
۱۹:۳۰
Rehush Andrii
۱
۳
Oleksii Metla
Finished
۱۹:۴۵
Artem Maksimenko
۳
۰
Valeriy Tatarinov
Finished
۲۰:۰۰
Vladislav Kalugin
۱
۰
Valeriy Tatarinov
inprogress
۲۰:۳۰
Lubomir Sheshurak
-
-
Artem Maksimenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Vladislav Kalugin
-
-
Lubomir Sheshurak
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Armenia
Armenia ITT CUP Women
Asya Poghosyan
۰
۳
Emilya Papikyan
Finished
۰۰:۱۰
Hasmik Khachatryan
۰
۳
Rubina Vardanyan
Finished
۱۶:۳۰
Raisa Parsadanyan
۳
۱
Rima Khlghatyan
Finished
۱۶:۵۰
Rubina Vardanyan
۳
۰
Raisa Parsadanyan
Finished
۱۷:۳۰
Rima Khlghatyan
۱
۳
Hasmik Khachatryan
Finished
۱۷:۵۰
Mariam Hambardzumyan
۰
۳
Hasmik Khachatryan
Finished
۱۸:۳۰
Raisa Parsadanyan
۳
۱
Mariam Hambardzumyan
Finished
۱۹:۱۰
Hasmik Khachatryan
۳
۰
Raisa Parsadanyan
Finished
۱۹:۵۰
Armenia
Armenia ITT CUP
Ashot Shapaghatyan
۳
۱
Hayk Kujoyan
Finished
۰۰:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Alexander Sahakyan
Finished
۰۰:۵۰
Samvel Parsadanyan
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۱:۵۰
Hayk Kujoyan
۰
۳
Alexander Sahakyan
Finished
۰۱:۵۰
Samvel Parsadanyan
۳
۱
Alexander Sahakyan
Finished
۰۲:۳۰
Ararat Smoyan
۳
۱
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۰
۳
Ashot Shapaghatyan
Finished
۰۳:۵۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۰۸:۳۰
David Ghotanyan
۳
۱
Sergey Simonyan
Finished
۰۹:۳۰
Murad Asatryan
۳
۰
Harutyun Harutyunyan
Finished
۰۹:۵۰
Gevorg Abrahamyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۵۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Avet Vasilyan
Finished
۱۰:۱۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Sergey Simonyan
Finished
۱۰:۱۰
Mnatsakan Ghazaryan
۱
۳
Avet Vasilyan
Finished
۱۰:۳۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۰:۵۰
Sergey Simonyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۱:۱۰
Mnatsakan Ghazaryan
۰
۳
Murad Asatryan
Finished
۱۱:۳۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۱:۵۰
Sergey Simonyan
۳
۱
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۲:۵۰
Andranik Sahakyan
۰
۳
Avet Vasilyan
Finished
۱۳:۱۰
David Ghotanyan
۳
۰
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۳:۱۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۳:۳۰
Sergey Simonyan
۲
۳
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۳:۵۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Murad Asatryan
Finished
۱۴:۱۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Mnatsakan Ghazaryan
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Simonyan
۱
۳
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۴:۵۰
Avet Vasilyan
۳
۲
David Ghotanyan
Finished
۱۵:۱۰
Belarus
Liga Pro
Zhelobkovich Igor
۳
۰
Gennadii Levin
Finished
۰۸:۳۰
Nikolai Muroveiko
۲
۳
Zhelobkovich Igor
Finished
۱۰:۰۰
Gennadii Levin
۳
۰
Nikolai Muroveiko
Finished
۱۱:۰۰
Andrei Bairakov
۲
۳
Sergei Gus
Finished
۱۲:۳۰
Aleksei Kuchuk
۰
۳
Petr Kernoga
Finished
۱۶:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۱
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۷:۰۰
Petr Kernoga
۰
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۷:۳۰
Sergei Lysakovskii
۱
۳
Aleksei Kuchuk
Finished
۱۸:۰۰
Aleksei Kuchuk
۳
۲
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۸:۳۰
Petr Kernoga
۲
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۹:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Felipe Olivares
۲
۳
Patrick Klos
Finished
۰۹:۳۰
Youssef Abdel-Aziz
۳
۰
Radim Bako
Finished
۱۰:۰۵
Ukraine
WIN CUP Women
Alina Cherniavska
۳
۰
Oleksandra Rosokha
Finished
۰۹:۴۵
Anastasiya Postol
۳
۱
Taranik Elena
Finished
۱۰:۱۵
Alina Cherniavska
۳
۰
Anastasiya Postol
Finished
۱۰:۴۵
Oleksandra Rosokha
۰
۳
Taranik Elena
Finished
۱۱:۱۵
Taranik Elena
۱
۳
Alina Cherniavska
Finished
۱۱:۴۵
Oleksandra Rosokha
۳
۲
Anastasiya Postol
Finished
۱۲:۱۵
Taranik Elena
۱
۳
Anastasiya Postol
Finished
۱۲:۴۵
Oleksandra Rosokha
۰
۳
Alina Cherniavska
Finished
۱۳:۱۵
Anastasiya Postol
۱
۳
Alina Cherniavska
Finished
۱۳:۴۵
Anastasiya Postol
۳
۰
Oleksandra Rosokha
Finished
۱۴:۱۵